Skip to content

Osloboďte sa od pochybností o sebe. Rozpoznajte svoju hodnotu.
Otvorte dvere k svojmu novému, radostnému životu.

Joga pre sebalásku

Porovnávate sa s druhými a máte pocit, že nie ste dosť dobrá?

Máte tendenciu vyhovieť všetkým naokolo a seba dávať na posledné miesto?

Stáva sa vám, že život nenapĺňa vaše očakávania a dáva vám menej, než si prajete?

Záleží vám na tom, čo si o vás myslia ľudia a bráni vám to v prejavení seba samej?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali ÁNO, ste na správnom mieste.

Joga pre sebalásku Online kurz PS

Viete, že príčina môže byť v nedostatku sebalásky?

Mnohí si mýlia sebalásku s “egoizmom”. No mať rád samého seba neznamená, že nemyslíte na ostatných. Z prázdnej šálky nikomu nič nedáte, preto najprv potrebujete naplniť tú svoju.

Čo to sebaláska vlastne je?

Ja osobne vnímam, že sebaláska je stav, v ktorom prijímame samých seba s tým, čo sa nám na nás páči, aj nepáči. Kedy si dokážeme odpustiť za veci, ktoré možno vnímame, že sme v minulosti mohli urobiť inak.

Stav, v ktorom rešpektujeme samých seba, počúvame a napĺňame si svoje potreby a túžby, staráme sa o seba, dovoľujeme si dopriať si radosť, vyjadrujeme svoje autentické ja a dokážeme si tiež stanoviť svoje osobné hranice.

Vďaka tomu sa nám v živote lepšie darí – máme pocit naplnenia, viac životnej energie a kráčame ním s väčšou ľahkosťou a radosťou. V tomto stave dokážeme dať druhým viac – či už je to vaša rodina, priatelia, práca alebo klienti.

Viete, že príčina môže byť v nedostatku sebalásky?

Joga pre sebalásku Online kurz PS

Mnohí si mýlia sebalásku s “egoizmom”. No mať rád samého seba neznamená, že nemyslíte na ostatných. Z prázdnej šálky nikomu nič nedáte, preto najprv potrebujete naplniť tú svoju.

Čo to sebaláska vlastne je?

Ja osobne vnímam, že sebaláska je stav, v ktorom prijímame samých seba s tým, čo sa nám na nás páči, aj nepáči. Kedy si dokážeme odpustiť za veci, ktoré možno vnímame, že sme v minulosti mohli urobiť inak.

Stav, v ktorom rešpektujeme samých seba, počúvame a napĺňame si svoje potreby a túžby, staráme sa o seba, dovoľujeme si dopriať si radosť, vyjadrujeme svoje autentické ja a dokážeme si tiež stanoviť svoje osobné hranice.

Vďaka tomu sa nám v živote lepšie darí – máme pocit naplnenia, viac životnej energie a kráčame ním s väčšou ľahkosťou a radosťou. V tomto stave dokážeme dať druhým viac – či už je to vaša rodina, priatelia, práca alebo klienti.

Keď si neuvedomujete svoju vlastnú hodnotu,

môže byť pre vás ťažké napĺňať si svoje potreby a túžby, pretože hlboko vo vnútri ste presvedčená o tom, že na to nemáte alebo si to nezaslúžite.

Môže sa to prejavovať v akejkoľvek oblasti vášho života. V práci – kde môžete mať pocit, že nie ste dostatočne ocenená. Vo vzťahoch – kde máte pocit, že si vás druhá strana neváži, vy dávate príliš veľa a druhí si iba berú. Alebo aj na fyzickom tele – kedy si myslíte, žeby ste mali vyzerať inak/lepšie.

Keď sa nemáte dostatočne rada, môže sa to prejavovať napríklad aj tým, že si nedovoľujete dopriať si čas pre seba, aby ste sa venovali svojim záľubám a tomu, čo je pre vás prospešné. 

Za tým všetkým sa väčšinou skrývajú obmedzujúce presvedčenia…

Sú to myšlienky, ktorým veríme a ktoré nám bránia v tom, aby sme mohli žiť spokojný a naplnený život.

Obmedzujúce presvedčenia

Väčšinou ich preberáme od svojho okolia (často v detstve) alebo si ich vytvárame sami pozorovaním života naokolo. Často si ani neuvedomujeme, že tieto obmedzujúce presvedčenia máme – pretože ich vnímame ako pravdu alebo fakt. Váš život vám stále odzrkadľuje to, čomu veríte.

Ďalším dôvodom sú spomienky na to, čo sme prežili ako deti…

Tieto spomienky naďalej žijú aj v prítomnosti. Vnímame ich cez svoje “vnútorné dieťa”.

Vnútorné dieťa reprezentuje naše detské ja, ktoré ako prvé prišlo do kontaktu s týmto svetom. Nesie v sebe energiu radosti, spontánnosti, zvedavosti, nevinnosti, tvorivosti… Ale tiež naše hlboké zranenia, strach, žiaľ a hnev.

Vnútorné dieťa

Prevažná väčšina z nás zažila v detstve určitú formu traumy. Ak sa nám ju nepodarilo vyliečiť, nesieme si ju so sebou až do dospelosti. A to všetko je zakorenené v našom vnútornom dieťati.

Tým, že sa spojíte so svojím vnútorným dieťaťom a obnovíte vzťah s ním, prídete na to, čo je koreňom ťažkostí, ktorým čelíte ako dospelý človek.

Zároveň vám to pomôže rozvíjať láskavý vzťah k sebe samej a spolu s tým získate viac životnej energie a osobnej sily.

Ak máte dostatok osobnej sily,

ste schopná napĺňať si svoje potreby a túžby. Máte silné osobné hranice – vyžarujete zdravé sebavedomie a sebaúctu, máte zo seba dobrý pocit a tiež si zachovávate svoju osobnú integritu.

Úplne vám rozumiem, pretože sama som sa dosť dlho nemala rada…

Prejavovalo sa to rôznym spôsobom, najčastejšie však spochybňovaním samej seba a mojich schopností, porovnávaním sa s druhými, nedovoľovaním si prežívať radosť alebo iba veľmi obmedzene. A to všetko iba viac prehlbovalo pocit a zároveň presvedčenie, že nie som dosť dobrá taká, aká som.

S uvedomením, ktoré mám dnes, už viem, že to pramenilo z môjho detstva. Kde som sa rozhodla, či už vedome alebo nevedome, prijať toto presvedčenie ako svoju pravdu, podľa ktorej som potom aj žila.

Časom som si začala uvedomovať, ako veľmi to ovplyvňovalo môj život. A to ma priviedlo na cestu hľadania, na ktorej som chcela nájsť spôsob, ako to zmeniť.

Preštudovala som toho celkom dosť. Rôzne knihy, články, videá. Zároveň som začala dosť intenzívne spoznávať samu seba. Začala som postupne chápať, ako funguje život a ako ho žiť plnohodnotným spôsobom. To, čo sa mi podarilo aplikovať v mojom živote, mi veľmi pomohlo.

Mojou veľkou vášňou je pohyb (od detstva sa venujem tancu a v posledných rokoch aj joge). Tým, že mi pomáha uvoľniť fyzické a psychické napätie, cítila som inšpiráciu prepojiť tieto dva smery a vytvoriť niečo, čo by vám mohlo pomôcť na vašej životnej ceste.

Ja na poli v pozicii stromu

Úplne vám rozumiem, pretože sama som sa dosť dlho nemala rada…

Prejavovalo sa to rôznym spôsobom, najčastejšie však spochybňovaním samej seba a mojich schopností, porovnávaním sa s druhými, nedovoľovaním si prežívať radosť alebo iba veľmi obmedzene. A to všetko iba viac prehlbovalo pocit a zároveň presvedčenie, že nie som dosť dobrá taká, aká som.

S uvedomením, ktoré mám dnes, už viem, že to pramenilo z môjho detstva. Kde som sa rozhodla, či už vedome alebo nevedome, prijať toto presvedčenie ako svoju pravdu, podľa ktorej som potom aj žila.

Časom som si začala uvedomovať, ako veľmi to ovplyvňovalo môj život. A to ma priviedlo na cestu hľadania, na ktorej som chcela nájsť spôsob, ako to zmeniť.

Preštudovala som toho celkom dosť. Rôzne knihy, články, videá. Zároveň som začala dosť intenzívne spoznávať samu seba. Začala som postupne chápať, ako funguje život a ako ho žiť plnohodnotným spôsobom. To, čo sa mi podarilo aplikovať v mojom živote, mi veľmi pomohlo.

Mojou veľkou vášňou je pohyb (od detstva sa venujem tancu a v posledných rokoch aj joge). Tým, že mi pomáha uvoľniť fyzické a psychické napätie, cítila som inšpiráciu prepojiť tieto dva smery a vytvoriť niečo, čo by vám mohlo pomôcť na vašej životnej ceste.

Úplne vám rozumiem, pretože sama som sa dosť dlho nemala rada…

Prejavovalo sa to rôznym spôsobom, najčastejšie však spochybňovaním samej seba a mojich schopností, porovnávaním sa s druhými, nedovoľovaním si prežívať radosť alebo iba veľmi obmedzene. A to všetko iba viac prehlbovalo pocit a zároveň presvedčenie, že nie som dosť dobrá taká, aká som.

S uvedomením, ktoré mám dnes, už viem, že to pramenilo z môjho detstva. Kde som sa rozhodla, či už vedome alebo nevedome, prijať toto presvedčenie ako svoju pravdu, podľa ktorej som potom aj žila.

Časom som si začala uvedomovať, ako veľmi to ovplyvňovalo môj život. A to ma priviedlo na cestu hľadania, na ktorej som chcela nájsť spôsob, ako to zmeniť.

Preštudovala som toho celkom dosť. Rôzne knihy, články, videá. Zároveň som začala dosť intenzívne spoznávať samu seba. Začala som postupne chápať, ako funguje život a ako ho žiť plnohodnotným spôsobom. To, čo sa mi podarilo aplikovať v mojom živote, mi veľmi pomohlo.

Mojou veľkou vášňou je pohyb (od detstva sa venujem tancu a v posledných rokoch aj joge). Tým, že mi pomáha uvoľniť fyzické a psychické napätie, cítila som inšpiráciu prepojiť tieto dva smery a vytvoriť niečo, čo by vám mohlo pomôcť na vašej životnej ceste.

A preto som vytvorila online program

Joga pre sebalásku

V tomto programe prepájam jemnú Hatha jogu a Restoratívnu jogu s témami sebalásky so zámerom pomôcť vám prehĺbiť láskavý vzťah k sebe samej.

Joga pre sebalásku Online kurz PS

Joga

Joga pre sebalásku Online kurz PS

Sebaláska

Joga pre sebalásku Online kurz PS

Šťastná “JA”

Prečo joga?

Joga je skvelý spôsob, ako upokojiť svoju myseľ prostredníctvom dychových a relaxačných cvičení, pri ktorých sa dokážeme lepšie spojiť so svojím vnútrom a telom. Je potom pre nás ľahšie vnímať ich signály, ako aj svoje myšlienky, emócie a potreby. 

Hatha joga

Je kombináciou jemných cvikov (jogových pozícií), pranajámy (dýchacích cvičení) a relaxácie (meditácie). Zameriava sa na dosiahnutie rovnováhy v tele a mysli, teda na podporu fyzického aj psychického zdravia.

Pomáha uvoľniť stuhnuté svaly a bolesť, zvýšiť pohyblivosť kĺbov a posilniť svalstvo celého tela. Cvičenie prebieha v pomalšom tempe a je vhodné aj pre začiatočníkov.

Hatha joga
Restoratívna joga

Restoratívna joga

Je relaxačná forma jogy, ktorej cieľom je zregenerovať celý organizmus. V jednotlivých pozíciách sa zotrváva dlhší čas (aj 5 minút) a zvyknú sa pri nich používať pomôcky (ako vankúše alebo deky) pre lepšiu podporu a pocit pohodlia počas cvičenia.

Restoratívna joga pomáha upokojiť nervový systém a spolu s tým uvoľniť stres. Vďaka tomu dochádza k zníženiu hladiny hormónu kortizol, čo prispieva k podpore imunity.

Je kombináciou jemných cvikov (jogových pozícií), pranajámy (dýchacích cvičení) a relaxácie (meditácie). Zameriava sa na dosiahnutie rovnováhy v tele a mysli, teda na podporu fyzického aj psychického zdravia.

Pomáha uvoľniť stuhnuté svaly a bolesť, zvýšiť pohyblivosť kĺbov a posilniť svalstvo celého tela. Cvičenie prebieha v pomalšom tempe a je vhodné aj pre začiatočníkov.

Hatha joga

Hatha joga

Restoratívna joga

Restoratívna joga

Je relaxačná forma jogy, ktorej cieľom je zregenerovať celý organizmus. V jednotlivých pozíciách sa zotrváva dlhší čas (aj 5 minút) a zvyknú sa pri nich používať pomôcky (ako vankúše alebo deky) pre lepšiu podporu a pocit pohodlia počas cvičenia.

Restoratívna joga pomáha upokojiť nervový systém a spolu s tým uvoľniť stres. Vďaka tomu dochádza k zníženiu hladiny hormónu kortizol, čo prispieva k podpore imunity.

Predstavte si, aké to bude, keď…

Začnete vnímať svoju skutočnú hodnotu

Uvedomíte si svoj úžasný potenciál a silné stránky a spolu s tým budete vedome podporovať vaše sebavedomie a sebadôveru.

Oslobodíte sa od obmedzujúcich presvedčení

Namiesto nich si vytvoríte nové, pozitívne, ktoré vás budú v živote podporovať a vďaka ktorým začnete vo svojom živote robiť pozitívne zmeny.

Začnete si pestovať láskavý vzťah k sebe samej

Doprajete si to, čo skutočne potrebujete a budete sa cítiť pohodlne vo svojej koži taká, aká ste bez potreby zapôsobiť na druhých ľudí.

Prevezmete späť svoju osobnú silu

Bude pre vás ľahšie dovoliť si vyjadrovať svoje autentické ja, stanoviť si svoje osobné hranice a postaviť sa za seba aj vtedy, keď o vás druhí budú pochybovať.

Uvoľníte stuhnuté svaly

Príjemné jogové cvičenia zvýšia pohyblivosť a flexibilitu vášho tela, aby ste sa cítili vo svojom tele príjemne a s ľahkosťou kráčali životom.

Dosiahnete väčšiu harmóniu so svojím okolím

Začnete sa obklopovať ľuďmi, ktorí si vás budú vážiť a podporovať vás.

Získate väčší vnútorný pokoj

Relaxačná joga a vedomé dýchacie cvičenia vám pomôžu upokojiť svoju zaneprázdnenú myseľ a odbúrať stres, aby ste sa dostali do stavu rovnováhy a pokoja.

Na čo sa môžete tešiť

Online kurz Joga pre sebalásku
 • tento online program je rozdelený do 5 modulov,
 • každý modul obsahuje
  • 1x video-lekciu jogy zameranú na konkrétnu tému sebalásky
  • 1x PDF s užitočnými technikami, postupmi a cvičeniami.

1.deň – Sebahodnota alebo vnímam svoju hodnotu

1. deň: Sebahodnota

Dĺžka video-lekcie: 38 minút

 • ukážem vám prekvapivo jednoduché cvičenie, vďaka ktorému pozdvihnete vnímanie svojej hodnoty už za niekoľko minút,
 • efektívna metóda journaling vám pomôže lepšie spoznať a uvedomiť si samu seba, čo prispeje k väčšej rovnováhe a stabilite vo vašom živote,
 • objavíte užitočný spôsob, ako podporiť vašu sebahodnotu, zastaviť tok vašich negatívnych myšlienok a vytvoriť si novú pravdu pre váš lepší život,
 • pomalým a vedomým dýchaním sa naladíte na svoje vnútro a  upokojíte svoju myseľ,
 • jemná Hatha joga uvoľní stuhnuté svaly a zvýši pohyblivosť a flexibilitu vášho tela,
 • krátka afirmácia, ktorú si budete opakovať počas cvičenia jogy, vám pomôže pripomenúť si svoju hodnotu.
1. deň: Sebahodnota

Dĺžka video-lekcie: 38 minút

1.deň – Sebahodnota alebo vnímam svoju hodnotu

 • ukážem vám prekvapivo jednoduché cvičenie, vďaka ktorému pozdvihnete vnímanie svojej hodnoty už za niekoľko minút,
 • efektívna metóda journaling vám pomôže lepšie spoznať a uvedomiť si samu seba, čo prispeje k väčšej rovnováhe a stabilite vo vašom živote,
 • objavíte užitočný spôsob, ako podporiť vašu sebahodnotu, zastaviť tok vašich negatívnych myšlienok a vytvoriť si novú pravdu pre váš lepší život,
 • pomalým a vedomým dýchaním sa naladíte na svoje vnútro a  upokojíte svoju myseľ,
 • jemná Hatha joga uvoľní stuhnuté svaly a zvýši pohyblivosť a flexibilitu vášho tela,
 • krátka afirmácia, ktorú si budete opakovať počas cvičenia jogy, vám pomôže pripomenúť si svoju hodnotu.
 • dozviete sa, čo sú to obmedzujúce koreňové presvedčenia a ako vám môžu pokaziť život, ak ich nezačnete riešiť hneď teraz,
 • účinný postup krok za krokom, ako zaručene nájdete svoje obmedzujúce koreňové presvedčenia,
 • zoznam 10 najčastejších obmedzujúcich presvedčení, ktoré vám bránia žiť naplnený život,
 • efektívna technika, ako sa zbaviť svojich obmedzujúcich presvedčení raz a navždy,
 • kombinácia jemných strečingových a posilňovacích cvikov ponaťahuje a spevní vaše svaly,
 • jednoduché balančné pozície a harmonizujúce striedavé dýchanie podporia vašu rovnováhu a koncentráciu.

2.deň – Obmedzujúce presvedčenia alebo dovoľujem si oslobodiť sa

2. deň: Obmedzujúce presvedčenia

Dĺžka video-lekcie: 52 minút

2.deň – Obmedzujúce presvedčenia alebo dovoľujem si oslobodiť sa

 • dozviete sa, čo sú to obmedzujúce koreňové presvedčenia a ako vám môžu pokaziť život, ak ich nezačnete riešiť hneď teraz,
 • účinný postup krok za krokom, ako zaručene nájdete svoje obmedzujúce koreňové presvedčenia,
 • zoznam 10 najčastejších obmedzujúcich presvedčení, ktoré vám bránia žiť naplnený život,
 • efektívna technika, ako sa zbaviť svojich obmedzujúcich presvedčení raz a navždy,
 • kombinácia jemných strečingových a posilňovacích cvikov ponaťahuje a spevní vaše svaly,
 • jednoduché balančné pozície a harmonizujúce striedavé dýchanie podporia vašu rovnováhu a koncentráciu.
2. deň: Obmedzujúce presvedčenia

Dĺžka video-lekcie: 52 minút

3.deň – Starostlivosť o seba alebo starám sa o seba s láskou

3. deň: Starostlivosť o seba

Dĺžka video-lekcie: 40 minút

 • podelím sa s vami o užitočné tipy, ako sa o seba starať na fyzickej, mentálnej, emocionálnej a duchovnej úrovni, vďaka čomu bude vaša sebaláska rásť každý deň,
 • ukážem vám, ako rozpoznať hlas svojho “vnútorného kritika” a ako ho utíšiť, aby ste vykročili za svojimi cieľmi s vyšším sebavedomím a radosťou,
 • cvičenie Restoratívnej jogy vám prinesie úľavu od napätia a podporí prirodzený rytmus vášho tela, čo pomôže prehĺbiť stav vnútorného pokoja,
 • vankúše a deky poskytnú väčšie pohodlie počas cvičenia, vďaka čomu si lepšie zregenerujete celé telo.
3. deň: Starostlivosť o seba

Dĺžka video-lekcie: 40 minút

3.deň – Starostlivosť o seba alebo starám sa o seba s láskou

 • podelím sa s vami o užitočné tipy, ako sa o seba starať na fyzickej, mentálnej, emocionálnej a duchovnej úrovni, vďaka čomu bude vaša sebaláska rásť každý deň,
 • ukážem vám, ako rozpoznať hlas svojho “vnútorného kritika” a ako ho utíšiť, aby ste vykročili za svojimi cieľmi s vyšším sebavedomím a radosťou,
 • cvičenie Restoratívnej jogy vám prinesie úľavu od napätia a podporí prirodzený rytmus vášho tela, čo pomôže prehĺbiť stav vnútorného pokoja,
 • vankúše a deky poskytnú väčšie pohodlie počas cvičenia, vďaka čomu si lepšie zregenerujete celé telo.
 • čo ste nevedeli o svojom vnútornom dieťati a jeho zraneniach a prečo to môže byť hlavný zdroj vášho trápenia,
 • naučíte sa 3 kľúčové techniky, ako obnoviť vzťah so svojím vnútorným dieťaťom a uzdraviť ho, aby ste mohli životom prechádzať s ľahkosťou,
 • táto unikátna kombinácia jogy a uzdravujúcej vizualizácie podporí vašu fyzickú a duševnú pohodu,
 • zapojením cvikov “veselé dieťa”, “kolíska” a ďalších do jogovej zostavy zažijete príliv energie hravosti a radosti do vášho života.

4.deň – Vnútorné dieťa alebo dovoľujem si vniesť viac radosti a hravosti do svojho života

4. deň: Vnútorné dieťa

Dĺžka video-lekcie: 33 minút

4.deň – Vnútorné dieťa alebo dovoľujem si vniesť viac radosti a hravosti do svojho života

 • čo ste nevedeli o svojom vnútornom dieťati a jeho zraneniach a prečo to môže byť hlavný zdroj vášho trápenia,
 • naučíte sa 3 kľúčové techniky, ako obnoviť vzťah so svojím vnútorným dieťaťom a uzdraviť ho, aby ste mohli životom prechádzať s ľahkosťou,
 • táto unikátna kombinácia jogy a uzdravujúcej vizualizácie podporí vašu fyzickú a duševnú pohodu,
 • zapojením cvikov “veselé dieťa”, “kolíska” a ďalších do jogovej zostavy zažijete príliv energie hravosti a radosti do vášho života.
4. deň: Vnútorné dieťa

Dĺžka video-lekcie: 33 minút

5.deň – Osobná sila alebo beriem si späť svoju silu

5. deň: Osobná sila

Dĺžka video-lekcie: 42 minút

 • ukážem vám účinný spôsob, ako si stanoviť svoje osobné hranice, vďaka čomu budete schopná vedome posilňovať svoju sebahodnotu a napĺňať si svoje potreby a túžby,
 • 3 výnimočné cvičenia na podporu osobnej sily – vaša prvá pomoc, ktorú oceníte, keď o sebe budete pochybovať,
 • pozície “bojovníka”, “bohyne”, “loďky” a ďalšie vám pripomenú vašu osobnú silu, rozprúdia energiu v tele a pomôžu posilniť stred tela, chrbtové svaly, ako aj ruky a nohy.
5. deň: Osobná sila

Dĺžka video-lekcie: 42 minút

5.deň – Osobná sila alebo beriem si späť svoju silu

 • ukážem vám účinný spôsob, ako si stanoviť svoje osobné hranice, vďaka čomu budete schopná vedome posilňovať svoju sebahodnotu a napĺňať si svoje potreby a túžby,
 • 3 výnimočné cvičenia na podporu osobnej sily – vaša prvá pomoc, ktorú oceníte, keď o sebe budete pochybovať,
 • pozície “bojovníka”, “bohyne”, “loďky” a ďalšie vám pripomenú vašu osobnú silu, rozprúdia energiu v tele a pomôžu posilniť stred tela, chrbtové svaly, ako aj ruky a nohy.

To však nie je všetko, získate ešte tento DARČEK

v hodnote 17 € úplne ZDARMA

Video-lekcia Joga pre vnútorný pokoj

Kombinácia jemných jogových cvikov a vedomého dýchania upokojí váš nervový systém, stíši vašu myseľ a odbúra stres.

BONUSOVÁ LEKCIA: Vnútorný pokoj

Dĺžka video-lekcie: 35 minút

Čo dostanete, keď si program kúpite teraz

 • 1x úvodné video, v ktorom vám vysvetlím, ako s programom pracovať v hodnote 17 €,
 • 5x video-lekcia jogy zameraná na konkrétnu tému sebalásky (dlhé 30-55 minút) v hodnote 67 €,
 • 5x PDF s užitočnými technikami, postupmi a cvičeniami, ktoré súvisia s témou daného dňa v hodnote 47 €,
 • DARČEK: Video-lekcia Joga pre vnútorný pokoj v hodnote 17 €.

TERAZ UŠETRÍTE 75 %

Pôvodná cena: 148

Aktuálna cena: 37

Ak vidíte zľavnenú cenu, akcia ešte platí. Keď vyprší, cena pôjde naspäť na pôvodnú.

Joga pre sebalásku Online kurz PS

Poplatok je jednorázový.

Tento program však nie je pre vás, ak:

nie ste pripravená nájsť si čas pre seba a venovať ho iba sebe,

chcete vidieť zmeny okamžite,

nie ste rozhodnutá prevziať zodpovednosť za svoj život.

Čo hovoria moje spokojné klientky

Online kurz Joga pre sebalásku

TERAZ UŠETRÍTE 75 %

Pôvodná cena: 148

Aktuálna cena: 37

Ak vidíte zľavnenú cenu, akcia ešte platí. Keď vyprší, cena pôjde naspäť na pôvodnú.

Joga pre sebalásku Online kurz PS

Poplatok je jednorázový.

Ako to funguje?

 1. Po odkliknutí tlačidla “MÁM ZÁUJEM” budete presmerovaná na objednávkový formulár, ktorý vyplníte a kúpite si program.
 2. Po zaplatení dostanete odo mňa e-mail s prístupovými údajmi do členskej sekcie.
 3. Prihlásite sa do členskej sekcie a môžete začať cvičiť 🙂

Prístup k online programu máte 1 rok (v prípade, že si ho chcete prehrávať v členskej sekcii) alebo si ho môžete stiahnuť spolu s PDF + darčekom a zostane vám NAVŽDY.

Joga pre sebalásku Online kurz PS

Volám sa Barbora Mlčochová

Som lektorkou jogy a tanca a pomáham ženám cítiť sa vo svojom tele a mysli sebavedome a spokojne vďaka pohybu – relaxačnej joge a hravým tanečno-spevňovacím tréningom.

Tancu sa venujem od svojho detstva. Za tie roky sa stal mojou vášňou a neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Postupom času som sa začala venovať aj joge, ktorá mi pomáhala a stále pomáha upokojiť moju myseľ a uvoľniť fyzické napätie. A to je dôvod, prečo som sa rozhodla zdieľať ju aj s ostatnými.

Často pýtané otázky

Čo dostanete, keď si program kúpite teraz

 • 1x úvodné video, v ktorom vám vysvetlím, ako s programom pracovať v hodnote 17 €,
 • 5x video-lekcia jogy zameraná na konkrétnu tému sebalásky (dlhé 30-55 minút) v hodnote 67 €,
 • 5x PDF s užitočnými technikami, postupmi a cvičeniami, ktoré súvisia s témou daného dňa v hodnote 47 €,
 • DARČEK: Video-lekcia Joga pre vnútorný pokoj v hodnote 17 €.
Online kurz Joga pre sebalásku

TERAZ UŠETRÍTE 75 %

Pôvodná cena: 148

Aktuálna cena: 37

Ak vidíte zľavnenú cenu, akcia ešte platí. Keď vyprší, cena pôjde naspäť na pôvodnú.

Joga pre sebalásku Online kurz PS

Poplatok je jednorázový.

Obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov